Cepetor vet 1 mg/ml injektioneste, liuos

Rauhoite kissalle ja koiralle

Vaikuttava aine: medetomidiini

Reseptilääke

Pakkauskoot: 10 ml, 5 x 10 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel