Alamycin LA vet 200 mg/ml injektioneste, liuos

Mikrobilääke naudalle, sialle ja lampaalle

Vaikuttava aine: oksitetrasykliini

Reseptilääke

Pakkauskoot: 100 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel