Pronestesic vet 40 mg/ml / 0,036 mg/ml injektioneste, liuos

Pitkävaikutteinen paikallisanesteetti hevoselle, naudalle, sialle ja lampaalle

Vaikuttava aine: prokaiinihydrokloridi, adrenaliinitartraatti

Reseptilääke

Pakkauskoot: 100 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel