Altresyn 4 mg/ml oraaliliuos sioille

Kiiman synkronointiin sukukypsille ensikoille.

Vaikuttava aine: altrenogesti

Reseptilääke

Pakkauskoot: 1080 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel